I riciklueshëm

Miqësor me mjedisin

Mbrojtje dhe rezistent ndaj nxehtësisë

Mbrojtje dhe rezistent ndaj të ftohtit

I lehtë për tu instaluar

Termo- izolim

Thermolux prodhon polisterol për ndërtim, termoizolim themelesh dhe dyshemeje, për lehtesim betoni, per sistem kapot, per termoizolim fasade dhe sisteme termoizolimi per cati.

Dekore

Elemente dekorative prej polisteroli dhe forma e kallepe per betonin sipas dizenjove te ndryshme, Kallepe, Kolona, Korniza, Rozeta dhe Modele te skicuara sipas kerkeses.

Sektori i Bujqesise

Arkat e ambalazhit prej polisteroli, janë të pastra nga mikroorganizmat dhe ruajnë një temperaturë konstante. Ato sigurojnë cilësitë më të mira për ruajtjen e prodhimeve.

Amballazhim

Perdorimi i polisterolit ne amballazhimin e Fruta-Perimeve si dhe prodhimeve te detit. Arka me formate te ndrysheme me dhe pa kapak.

Polisterol ndihmes

Thermolux prodhon polisterol qe përdoret gjerësisht per soleta për lehtësimin e tyre dhe themele, duke i dhënë karakteristika anti-sizmike ndërtesave. Polisterol kokrrize për mbushje (soleta, betone të lehtësuar).

  Aksesore ndihmes

Materiale ndihmese si: upa plastike te permasave te ndryshme, rrjeta fiberglass me gramatura dhe thurje te shumellojshme, kollera dhe grafiato te markave dhe cilesive te ndryshme.

Ekologjik – Ekonomik – I riciklueshem

Ekologjik

Ekonomik

I riciklueshem

Eficenca e energjise

Certifikime