Izopllaka per izolim cati dhe themele

Te dhena teknike

Izopllaka 1 3 x 60 x 160 cm
Izopllaka 2 5 x 60 x 160 cm